Tafjord Kraftvarme

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Tafjord Kraftvarme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Tafjord leverer fjernvarme til bedrifter og borettslag i Ålesundsområdet. 

Selskapets konsesjonsområde for utbygging av fjernvarmen strekker seg fra Aspøya i vest til Spjelkavik i øst.

Det er først og fremst næringsbygg som er knyttet til nettet til Ålesund, men også privatkunder nyter godt av den fornybare varmen: 

 

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster