Kristiansand

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Å Energi Varme

   

  

Fjernvarmen i Kristiansand leveres av Å Energi Varme, nesten utelukkende basert på gjenvunnet varme fra kilder i byen. Selskapet tilbyr også fjernkjøling i sentrum av Kristiansand.

Å Energi Varme leverer fjernvarme flere andre steder i Agderfylkene. Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster