Oslo

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Hafslund Oslo Celsio

Last ned EPD for Celsio

Kontaktinformasjon

   

 

 

Hafslund Oslo Celsio produserer og distribuerer fjernvarme innenfor konsesjonsområdet i Stor-Oslo.

Selskapet leverer miljøvennlig varme og varmt vann til store deler av Oslos befolkning gjennom sitt fjernvarmenett. I 2023 produserte Celsio 2 TWh (milliarder kWh) fjernvarme, noe som tilsvarer rundt 28 prosent av energien som brukes til oppvarming i Oslo.


Fjernvarmen i Oslo er den viktigste kilden til å erstatte oljefyrer i store bygg og kutte klimagassutslipp uten å belaste kraftnettet.

Som ett av de første fjernvarmeselskapene i Norge har Celsio laget en EPD for fjernvarmenettet i Oslo - og også kommende områdekjøling. Trykk her for mer om det!

Hafslund Oslo Celsio er Norges største fjernvarmeaktør og representerer litt over en firedel av all produsert fjernvarme i Norge.

 

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster