Oslo

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Fortum Oslo Varme

Mer om fjernvarme i Oslo

Kontaktinformasjon

   

  

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fjernvarme innenfor konsesjonsområdet i Stor-Oslo.

Selskapet leverer miljøvennlig varme og varmt vann til store deler av Oslos befolkning gjennom sitt fjernvarmenett. I 2019 produserte Fortum Oslo Varme over 1,8 TWh (milliarder kWh) fjernvarme, noe som tilsvarer rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov, 25 prosent av effektbehovet eller oppvarmingsbehovet til cirka 160.000 boenheter.

Fjernvarmen i Oslo er den viktigste kilden til å erstatte oljefyrer i store bygg og kutte klimagassutslipp uten å belaste kraftnettet:

 

Fortum Oslo Varme er Norges største fjernvarmeaktør og representerer omlag en tredel av all produsert fjernvarme i Norge.