Nord-Jæren

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Lyse Neo

Kontaktinformasjon

   

 

 

I tillegg til å levere fjernvarme gjennom et sammenhengende rørnettet i Stavanger, Sandnes og Forus, som er basert på 100 prosent klimanøytral, gjenvunnet spillvarme fra avfallsforbrenning på Forus, supplert av biogass, har Lyse Neo også flere mindre nærvarmenett. Disse er baseret på naturgass, biogass og varmepumper og rapporteres her samlet under «Nord-Jæren».

For å se energimiksen i Lyse Neos hovednett, klikk på linken under: