Alta Fjernvarme

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Alta Fjernvarme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Alta Fjernvarme produserer fjernvarme basert på returtrevirke. Returtrevirke er lettere forurenset trevirke som innbyggerne i Nord-Norge leverer til sine avfallsselskap for gjenvinning.

Noen av disse avfallselskapene har gått sammen og etablert Alta Fjernvarme for å håndtere slikt trevirke gjennom å produsere miljøvennlig fjernvarme. Selskapets eiere er Remiks Produksjon AS, Vefas Retur AS, Avfallsservice AS og Finnmark Miljøtjeneste AS.  

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster