Oslofjord Varme

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Oslofjord Varme

Mer om energisentralene

Kontaktinformasjon

   

 

 

Oslofjord Varme leverer fjernvarme i Sandvika og i området Fornebu-Lysaker-Lilleaker. Begge steder er fjernvaren basert på varmepumper som heter energi fra enholdsvis avløpsvann og sjøvann. Selskapet leverer også fjernkjøling i det samme området og overskuddsvarme fra kjøleproduksjonen utnyttes også til fjernvarme.

Oslofjord Varme leverer også varme- og kjøling i flere nærvarmeanlegg i Oslo og Akershus, blant annet til Aksershus universitetssykehus (Ahus), og selskapet eier i tillegg Mosjøen Fjernvarme, som er basert på industriell spillvarme. Tall fra disse virksomhetene, unntatt Mosjøen, er inkludert i selskapets tall fra og med 2015.

Klikk deg videre for å se de lokale energimiksene i Oslofjord Varmes to nett:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster