Fredrikstad Fjernvarme

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Fredrikstad Fjernvarme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Fredrikstad leveres av Fredrikstad Fjernvarme. 

Området hvor fjernvarmen leveres er blitt utvidet flere ganger og dekker i dag det meste av Fredrikstad sentrum, Øra, Østsiden til Sellebakk, FMV-området, Holmen-Seut og Trara-Valle.

Fredrikstad Fjernvarme leverer også fjernkjøling i Fredrikstad.

Fjernvarmen i hovednettet Fredrikstad er nesten utelukkende basert på spillvarme fra avfallsforbrenning. I tillegg drifter selskapet noen mindre nett, som på sikt vil bli knyttet til hovednettet.  

For å se energikildene for hovednettet i Fredrikstad, klikk her:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster