Tromsø

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Fakta om Kvitebjørn Varme

Kontakt Kvitebjørn Varme

   

 

 

Fjernvarmen i Tromsø leveres av Kvitebjørn Varme AS. 

Selskapet produserer over 120 GWh varme årlig sine varmesentraler. Kvitebjørn Varme leverer vannbåren varme og varmt tappevann til en rekke kunder, blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge, Tinghuset, Universitet i Tromsø, idrettshallene i Tromsø, barnehager, skoler og en rekke boligområder som for eksempel Strandkanten.

Ambisjonen til Kvitebjørn Varme er at all fjernvarme i Tromsø skal produseres fra fornybare energikilder.

Derfor har selskapet bygd et nytt, moderne energigjenvinningsanlegg på Skattøra og utnytter spillvarmen derfra til fjernvarme. Selskapet jobber samtidig videre med utvidelse av distribusjonsnettet. Utbyggingen vil sørge for at Kvitebjørn i løpet av noen få år kan levere over 150 GWh varme til Tromsø sine innbyggere. Det tilsvarer varmeforbruket til over 15 000 boliger.

I videoen under kan du høre adminstrerende direktør Frank Mathillas presentere planene for utvidelse og et banebrytende nytt sesonglager for spillvarme: