Dikemark

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Fakta om Bioenergi AS

Kontakt Bioenergi AS

   

Fjernvarmen på Dikemark i Asker leveres av Bioenergi AS. Anlegget leverer varme til 27 bygninger. Foruten å drive fjernvarmen på Dikemark, har Bioenergi også eierinteresser i Mistberget Biovarme.