Dikemark

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Solør Bioenergi

Kontaktinformasjon

   

 

Fjernvarmen på Dikemark leveres av Solør Bioenergi Varme, som tok over anlegget da selskapet kjøpte Bioenergi AS i 2019. 

Anlegget leverer varme til 27 bygninger.

Morselskapet Solør Bioenergi har drevet med fjernvarme og nærvarme siden åttitallet og har i dag virksomhet både i Norge og Sverige. Selskapet er også en stor pelletsprodusent. 

Her kan du se energimiksen i andre anlegg fra Solør Bioenerg Varme:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster