Miljøvarme VSEB

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Miljøvarme VSEB

Kontaktinformasjon

   

 

 

Miljøvarme VSEB utvikler anlegg for levering av ferdig varme basert på fornybar energi. Selskapet utvikler, bygger, eier og driver anleggene selv, og selger varmen ved å varme opp kundenes egne vannbårne nett.

Normalt er energikilden biobrensel, men der andre kilder er mer gunstige vil de benyttes. Selskapet bygger både lokale varmesentraler for større enkeltkunder, og fjernvarmenett der flere brukere er plassert nær hverandre.

Miljøvarme VSEB er eiet 100% av Glitre energi AS.F oruten egne anlegg på Norefjell, Re og i Trysil, eier slekskapet også 49% av Miljøvarme Hadeland AS. 

Selskapet drifter tre anlegg:

  • NOREFJELL
  • RE
  • TRYSIL - FAGERÅSEN