BE Varme as

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Fakta om BE Varme

Kontakt BE Varme

   

 

 

BE Varme AS startet i 2012 utbygging av nytt distribusjonsnett for fjernvarme i Bodø, fjernvarmenettet strekker seg fra Hovdejordet via Stormyra og til Bodø Sentrum.

Hovedsentralen Keiseren er et biovarmeanlegg på Rønvikjordet i Bodø, basert på returtreflis fra regionen. Herfra blirfornybar og miljøvennlig varme levert i fjernvaremnettet. Mer om sentralen kan du lese om her

 

 

   
           
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet