Gardermoen

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Statkraft Varme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Statkraft Varmes anlegg på Gardermoen leverer fjernvarme  til Oslo Lufthavn og omkringliggende næringsområde. Produksjonen på Gardermoen er basert på skogsflis.

For tiden er arbeid i gang med å utvidet anlegget i forbindelse med utbyggingen av Oslo Airport City, hvor blant annet et enormt stort Coop-kjølelager bidrar med overskuddsenergi til fjernvarmeanlegget. I 2023 ble også en stor akkumulatortank (energilager) satt i drift - og arbeidet med et fjernkjøleanlegg er også i gang. Mer om dette her:

Gardermoen Energi var tidligere eid og drevet av Hafslund Varme, før Statkraft Varme kjøpte anlegget høsten 2015.

Statkraft Varme er selskapet som leverer fjernvarme flest steder i landet og konsernet er Norges nest største fjernvarmeleverandør. Her kan du sjekke energimiksen i de andre anleggene Statkraft Varme driver:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster