Gjøvik

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Kontaktinformasjon

Mer om Eidsiva Bioenergi

   

 

 

 

Fjernvarmen i Gjøvik leveres av Eidsiva Bioenergi. Gjøvik energisentral ble satt i drift november 2014 og offisielt åpnet i 2015. Anlegget leverer fjernvarme til næringsbygg, skoler, offentlige bygg, leiligheter i Gjøvik.

Bioenergianlegget utnytter energi som ellers ville gått tapt ved å basere seg på fornybare energiressurser i form av returtreflis fra lokale og regionale leverandører som brensel. Forurensende fossile brennstoffer erstattes med fornybar, miljø- og prisgunstig energi.

Eidsiva Bioenergi leverer også fjernvarme følgende steder:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster