Stavanger/Sandnes/Forus

Selskap: Lyse Neo
             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Lyse Neo

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i det sammenhengende rørnettet i Stavanger, Sandnes og Forus leveres av Lyse Neo, basert på 100 prosent klimanøytral, gjenvunnet spillvarme fra avfallsforbrenning på Forus, supplert med biogass. 

Lyse utvider kontinuerlig selve fjernvarmenettet, og i 2023 var hele nærvarmenettet i Urban Sjøfront koblet sammen med Forus-nettet, noe som faser ut gassen som til nå har vært brukt der.

Biogass leveres til Lyse Neo fra to produksjonsanlegg som drives av IVAR (interkommunalt vann, avløp og renovasjon). 

Kartene nedenfor viser hvilke områder fjernvarmenettet og fjernkjølenettet dekker per 2024 (klikk på kartet for å laste ned PDF):

Fjernvarme og nærvarme:

Fjernkjøling:

 

Lyse leverer også fjernkjøling, basert på frikjøling fra sjøvann, i både Stavanger og Sandnes.

 

Lyse Neo leverer også varme gjennom flere mindre nærvarmenett. Trykk deg videre for å se energikildene som brukes i dem her:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster