Stavanger/Sandnes

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Lyse Neo

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Stavanger og Sandnes leveres av Lyse Neo, basert på 100 prosen kilimanøytral, gjenvunnet spillvarme fra avfallsforbrenning på Forus, supplert med biogass. 

Lyse utvider for tiden selve fjernvarmenettet og i desember 2018 ble nærvarmenettet Vågen i Sandnes koblet sammen med Forus-nettet, noe som faser ut den fossile gassen som til nå har vært brukt der. Det samme skjer når Urban Sjøfront i Stavanger kobles på Forusnettet i 2020.

Biogass leveres til Lyse Neo fra to produksjonsanlegg som drives av IVAR (interkommunalt vann, avløp og renovasjon). I 2016 og 2017 var det utfordringer med biogassleveranser grunnet nedetid og forskjøvet oppstart av produksjonsanleggene. Produksjonen var derfor vesentlig lavere enn forventet. I 2018 var det en mer normal biogassleveranse

Hvordan det hele fungerer, kan du se her:

 

Lyse leverer også fjernkjøling, basert på frikjøling fra sjøvann, i både Stavanger og Sandnes.

Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de øvrige stedene Lyse Neo leverer fjernvarme: