Stavanger/Sandnes/Forus

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Lyse Neo

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i det sammenhengende rørnettet i Stavanger, Sandnes og Forus leveres av Lyse Neo, basert på 100 prosent klimanøytral, gjenvunnet spillvarme fra avfallsforbrenning på Forus, supplert med biogass. 

Lyse utvider kontinuerlig selve fjernvarmenettet, og i desember 2020 ble deler av nærvarmenettet i Urban Sjøfront koblet sammen med Forus-nettet, noe som faser ut gassen som til nå har vært brukt der.

Biogass leveres til Lyse Neo fra to produksjonsanlegg som drives av IVAR (interkommunalt vann, avløp og renovasjon). 

 

Lyse leverer også fjernkjøling, basert på frikjøling fra sjøvann, i både Stavanger og Sandnes.

 

Lyse Neo leverer også varme gjennom flere mindre nærvarmenett. Trykk deg videre for å se energikildene som brukes i dem her: