Forus

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Lyse Neo

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen på Forus leveres av Lyse Neo, basert på gjenvunnet varme fra avfallsforbrenning. 

Hvordan det hele fungerer, kan du se her:

 

Lyse leverer også fjernkjøling, basert på frikjøling fra sjøvann, i både Stavanger og Sandnes.

Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de øvrige stedene Lyse Neo leverer fjernvarme: