Mo i Rana

Selskap: Mo Fjernvarme
             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Mo Fjernvarme

Kontaktinformasjon

   

 

 

 

Mo Fjernvarme leverer fjernvarme i Mo i Rana, basert på overskuddsenergi fra Mo Industripark, energi som ellers ville gått til spille. 

I 2016 økte bruken av fossil olje i forbindelse med driftsendringer hos spillvarmeleverandør med påfølgende stans på ett energigjenvinningsanlegg. Som følge av dette investerte Mo Fjernvarme i økt gjenvinningskapasitet og en høyspent elektrokjel for å kunne dekke slike situasjoner uten fossil energi fra vinteren 2017/18.

I 2021 satte bedriften i gang uttesting av bio-olje for gjøre den fossilfrie forsyningen enda sikrere - og er nå besluttet tatt i bruk ved normal drift.

Fjernvarmenettet er et av Nord-Norges største og omfatter hele Mo sentrum, Langneset, Selfors, Ranenget, Tverråneset, Mjølan, Vika og Gruben, samt Mo Industripark med tilhørende områder.

 

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster