Solør Norsk Bioenergi

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Fakta om Norsk Bioenergi

Kontakt Norsk Bioenergi

   

 

 

 

Norsk Bioenergi AS ble stiftet i 2007 og har kontorer i Hokksund og Skjetten. Foruten fjernvarmevirksomheten, har selskapet virksomhet innen vannbåren varme, alternativ energi, bygg og anlegg mv. både på egenhånd og i samarbeid med et utvalg rådgivere, med solid kompetanse, og andre dyktige fagfolk.

Norsk Bioenergi er i dag en etablert, landsdekkende leverandør av biobrenselbasert energi. Selskapet har som visjon å være blant de ledende selskapene innenfor denne virksomheten i Norge. 

Selskapet drifter en rekke små og mellomstore anlegg over hele landet. Selskapsmiksen her på fjernkontrollen.no omfatter alle disse. Du kan også se den lokale miksen på følgende anlegg:

   
           
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster