Oplandske Bioenergi

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Oplandske Bioenergi

Kontaktinformasjon

   

 

 


Oplandske Bioenergi AS leverer både fjernvarme og nærvarme en rekke steder i Oppland, Hedemark og Akershus basert på kortreist og CO2-nøytral biomasse fra skog- og landbruk. 

Selskapet har fjernvarmekonsesjon på Eidsvoll og Løten. Inntil videre er det selskapets samlede nettoproduksjon av varme som vises i oversikten på fjernkontrollen.no, men på selskapets nettsider finnes mer detaljert informasjon om de forskjellige anleggene.