Moelv

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Kontaktinformasjon

Mer om Eidsiva Bioenergi

   

 

 

Eidsiva Bioenergi bygger biovarmesentral i Siva Moelv Nærlingspark.

Høsten 2010 startet Eidsiva Bioenergi arbeidet med å få til en fjernvarmeutbygging i Moelv. Sommeren 2013 ble Eidsiva Bioenergi tildelt konsesjon for bygging og drift av fjernvarmeanlegg i Moelv. De første bygningene varmes av flis fra varmesentralen fra januar 2015.

Eidsiva Bioenergi leverer også fjernvarme følgende steder: