Moelv

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Kontaktinformasjon

Mer om Eidsiva Bioenergi

   

 

 

Fjernvarmen på Moelv leveres av Eidsiva Bioenergi.

Fra 2010 og ut 2014 jobbet selskapet med å få til en fjernvarmeutbygging i Moelv. Sommeren 2013 kom konsesjonen for bygging og drift av fjernvarme i byen. Allerede fra starten av 2015 ble de første bygningene varmet av fjernvarme på Moelv.

Energisentralen på Moelv er i dag hovedsakelig drevet på bioenergi. Bioenergien kommer fra råstoffet skogsflis som er et biprodukt fra treindustrien på Innlandet.

Eidsiva Bioenergi leverer også fjernvarme følgende steder:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster