Lillehammer

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Kontaktinformasjon

Mer om Eidsiva Bioenergi

   

 

 

Fjernvarmen på Lillehammer leveres av Eidsiva Bioenergi og fjernvarmesentralen ble satt i drift i oktober 2013.

Anlegget produserer fornybar energi i form av fjernvarme av rent brensel fra skogen – det vil si greiner, topper, flis og bark. Lillehammerområdet har god tilgang på sekundærprodukter fra skogbruket, og fjernvarmeutbyggingen er derfor basert på skogsflis som energikilde.

Eidsiva Bioenergi leverer også fjernvarme følgende steder:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster