Kristiansand - Sørlandsparken

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Å Energi Varme

   

Fjernvarmen i Sørlandsparken utenfor Kristianssand leveres av Å Energi Varme med biobrensel som grunnlast. Varmesentralen ligger sentralt plassert blant butikker og næringsbygg i området.

Selskapet leverer også fjernvarme andre steder i Agderfylkene. Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster