Lørenskog

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Akershus Energi Varme

Mer om Robsrud-anlegget

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen på Lørenskog leveres av Akershus Energi Varme fra fjernvarmeanlegget på Robsrud. Anlegget ble satt i drift i 2010 og innen 2020 skal det levere 60 GWh. Hovedenergikilden er lokal skogsflis.

Akeshus Energi Varme leverer i tillegg fjernvarme i flere Akershus-kommuner. Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene: