Namsos

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Statkraft Varme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Namsos leveres av Statkraft Varme og er i hovedsak basert på overskuddsvarme fra Moelvens flisfyringsanlegg i byen og egen bioenergiproduksjon.

Som følge av en uforutsett halvering av den avtalte leveransen av overskuddvarmen i 2019, er Statkraft i gang med å utvide egen produksjon med nok en egen 2 MW biokjel for ikke å måtte ty til naturgass som spisslast i slike tilfeller.

Statkraft Varme er selskapet som leverer fjernvarme flest steder i landet og konsernet er Norges nest største fjernvarmeleverandør. Her kan du sjekke energimiksen i de forskjellige anleggene Statkraft Varme driver:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster