Arendal - Barbu

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Å Energi Varme

   

  

Fjernvarme og kjøling i Barbuområdet i Arendal leveres av Å Energi Varme og er basert på varmepumper som henter varme og kjøling fra sjøvann. Anlegget produserer varme og kjøling samtidig året rundt.

Varmekapasiteten er rundt 900 kW avhengig av sjøvannstemperaturen.

Sjøvannsinntaket ligger på om lag 30 meters dyp. Anlegget har frikjøling på vinteren.

Å Energi Varme leverer også  fjernvarme og -kjøling andre steder i Agderfylkene. Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster