Lena

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Kontaktinformasjon

Mer om Eidsiva Bioenergi

   

 

 

Fjernvarmen på Lena leveres av Lena Fjernvarme AS, som har levert varme på Lena siden årsskiftet 2007/2008. Varmesentralen er plassert ved Valle videregående skole og er et bioenergianlegg som bruker rene biobrensler. Som brensel benyttes biprodukter fra treindustri (sagflis og bark), heltreflis, grot (greiner og tretopper) og stammevedflis. For Eidsiva Bioenergi AS var Lena Fjernvarme det første prosjektet som selskapet utviklet og bygde i egen regi.

Eidsiva Bioenergi leverer også fjernvarme følgende steder:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster