Grimstad

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Å Energi Varme

   

 

Fjernvarmen i Grimstad leveres av Å Energi Varme. Grunnlasten i anlegget kommer fra en biokjel som fyres med briketter. Varmesentralen ligger sentralt plassert i nærhet til Campus Uia Grimstad og Sørlandets teknologipark, skoler og næringsbygg. 

Å Energi Varme leverer også fjernvarme andre steder i Agderfylkene. Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster