Grimstad

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Agder Energi Varme

   

 

 

Fjernvarmen i Grimstad leveres av Agder Energi Varme. Grunnlasten i anlegget kommer fra en biokjel som fyres med briketter. Varmesentralen ligger sentralt plassert i nærhet til Campus Uia Grimstad og Sørlandets teknologipark, skoler og næringsbygg. 

Agder Energi Varme leverer også fjernvarme andre steder i Agderfylkene. Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene: