Fornebu/Lysaker/Lilleaker

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Oslofjord Varme

Mer om energisentralene

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvvarmen på Fornebu, Lysaker og Lilleaker leveres av Oslofjord Varme, og er basert på varmepumper som heter energi fra Oslofjorden. Selskapet leverer også fjernkjøling i det samme området og overskuddsvarme fra kjøleproduksjonen utnyttes også til fjernvarme.

Oslofjord Varme levere også fjernvarme andre steder: