Ålesund

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Tafjord Kraftvarme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Ålesund levers av Tafjord Kraftvarme og er i hovedak basert på spillvarme fra selskapets avfallsforbrenning.

Selskapets konsesjonsområde for utbygging av fjernvarmen strekker seg fra Aspøya i vest til Spjelkavik i øst.

Det er særlig næringsbygg som er knyttet til nettet til Ålesund, men også privatkunder nyter godt av den fornybare varmen: