Bergen

Selskap: Eviny Termo
             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Eviny Termo 

Ta kontakt med Eviny Termo!

   

 

 

Eviny Termo (tidligere BKK Varme) leverer fjernvarme i Bergensområdet basert på overskuddsvarme fra BIRs avfallsanlegg i sitt hovednett.

Selskapet leverte fjernvarme til nærmere 400 større bygg og omtrent 500 rekkehus ved ved utgangen av 2019

I tillegg eier og drifter selskapet noen mindre nett i områdene utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Eviny Termo har bred kompetanse innen bruk av ulike energikilder.

Utbygging av fjernvarme i Bergen er sentral for å fjerne lokalt utslipp fra oljekjeler. På de kaldeste vinterdagene er det i dag takket være fjernvarmen kun noen få anlegg som benytter fyringsolje.

I 2019 ble i tillegg Eviny Termos egne olje- og gasskjeler bygget om til biobasert brensel, slik at produksjonen skal kunne være 100 prosent fornybar, slik den var i 2021.

I 2017 startet dessuten de første leveransene fra BKK Varmes fjernkjøleanlegg, basert på frikjøling fra Puddefjorden, med Media City Bergen som første kunde. Hvordan det fungerer, kan du se her:

 

Eviny Termo leverer fjernvarme også i Førde:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster