Bergen

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om BKK Varme

Informasjon til utbyggere

Ta kontakt med BKK Varme!

   

 

 

BKK Varme leverer fjernvarme i Bergensområdet basert på spillvarmen fra BIRs avfallsanlegg i sitt hovednett.

Selskapet leverte fjernvarme til nærmere 400 større bygg og omtrent 500 rekkehus ved ved utgangen av 2019

I tillegg eier og drifter selskapet noen mindre nett i områdene utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. BKK Varme har bred kompetanse innen bruk av ulike energikilder.

Utbygging av fjernvarme i Bergen er sentral for å fjerne lokalt utslipp fra oljekjeler. På de kaldeste vinterdagene er det i dag takket være fjernvarmen kun noen få anlegg som benytter fyringsolje.

I 2019 ble i tillegg BKK Varmes egne olje- og gasskjeler bygget om til biobasert brensel, slik at produksjonen i 2020 skal kunne være 100 prosent fornybar.

I 2017 startet dessuten de første leveransene fra BKK Varmes fjernkjøleanlegg, basert på frikjøling fra Puddefjorden, med Media City Bergen som første kunde. Hvordan det fungerer, kan du se her: