Råholt

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Kontaktinformasjon

Mer om Eidsiva Bioenergi

   

 

 

Fjernvarmen på Råholt i Eidsvoll leveres av Eidsiva Bioenergi, etter at selskapet kjøpte Mistberget Biovarme i 2021. Fjernvarmekonsesjon for Råholt ble gitt av NVE i 2008. Første varmesentral og 2 km varmenett ble bygget høsten 2009 . Deretter er nettet utvidet litt hvert år og dekker nå de sentrale delene av Råholt.

Fjernvarmen er basert på skogsflis og en ny varmesentral ble offisielt åpnet i 2015, som økte bioandelen i anlegget betraktelig.

Se video fra åpningen av varmesentralen her: Eidsiva Bioenergi leverer også fjernvarme følgende steder:

   
 

 

 

   

 

 
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster