Rudshøgda

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Kontaktinformasjon

Mer om Eidsiva Bioenergi

   

 

 

Fjernvarmen på Rudshøgda er basert på skogsflis og overskuddsvarme fra produksjon av biokull. 

Dagens biokullanlegg på Rudshøgda produserer ca. 400 tonn biokull per år av meget god kvalitet. Ambisjonenen er en betydelig økning i produksjon og salg av biokull basert på skogressurser i Innlandet, med mål om industrialisering og vekst som vil gi store ringvirkninger i regionen.

Anlegget på Rudshøgda er Norges første kommersielle fabrikk for biokull, og startet sin produksjon høsten 2021.

Eidsiva Bioenergi leverer også fjernvarme følgende steder:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster