Førde

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Fakta om Eviny Termo

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Førde leveres av Eviny Termo, etter oppkøpet av Førdefjorden Energi i 2020.

Anlegget leverer fornybar energi frå fjordvarme til bygg i Førde. Førdehuset, Førde Sentralsjukehus  og andre større bygg får no varme og kjøling basert på fjorden
som energikjelde.

Selskapet leverer også energi til bustadkompleks.

Eviny Termo har også et stort fjernvarmenett i Bergen: