Myre

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Vesterålskraft

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen på Myre leveres av Vesterålskraft produksjon

Hovedvarmekilden ei varmepumpe som henter energi fra golfstrømmen - i anlegget på Myre hentes energien fra sjøvannet i Myre havn.

På de kaldeste dagene kreves det høyere temperatur i systemet og da benyttes det hovedsakelig el-kjeler til dette. Ved eventuelt strømutfall brukes oljekjeler som beredskap til oppvarmingen av vannet. 

Andre steder Vesterålskraft produksjon leverer fjernvarme:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster