Orkland Energi Varme

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Orkland Energi Varme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Orkland Energi Varme leverer fjernvarme basert på spillvarme fra Elkem på Thamshavn.

Selskapet, som er en del av Orkland Energi-konsernet, har konsesjon for utbygging av fjernvarme i området Orkanger, Grønøra Øst - Vest, Bårdshaug Øst - Vest, Evjen og Follo i Orkdal kommune.

Selskapet gjennomførte i 2020 en utvidelse som doblet leveransen av fjernvarme.

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster