Solør Bioenergi Varme

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Solør Bioenergi

Kontaktinformasjon

   

 

Solør Bioenergi Varme ble opprettet i 2018, da Solør Bioenergi kjøpte opp Pemco Energi. I 2019 kjøpte selskapet opp Bioenergi AS og året etter Åsnes fjernvarme på Flisa.

Morselskapet Solør Bioenergi har drevet med fjernvarme og nærvarme siden åttitallet og har i dag virksomhet både i Norge og Sverige. Selskapet er også en stor pelletsprodusent. Sommeren 2021 kjøpte Solør Bioenergi opp Veolias norske og svenske fjernvarmevirksomhet, som inkluderte fjernvarme og -kjøleanlegget i Raufoss industripark.

Solør Bioenergi Varme har tradisjonelt levert nærvarmeløsninger, men har de siste årene også satset på større fjernvarmeanlegg. Her kan du se energimiksen i seks av dem: