Solør Bioenergi Varme

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Solør Bioenergi

Kontaktinformasjon

   

 

Solør Bioenergi Varme ble opprettet i 2018, da Solør Bioenergi kjøpte opp Pemco Energi. I 2019 kjøpte selskapet opp Bioenergi AS og året etter Åsnes fjernvarme på Flisa.

Morselskapet Solør Bioenergi har drevet med fjernvarme og nærvarme siden åttitallet og har i dag virksomhet både i Norge og Sverige. Selskapet er også en stor pelletsprodusent. 

Solør Bioenergi Varme har tradisjonelt levert nærvarmeløsninger, men har de siste årene også satset på større fjernvarmeanlegg. Her kan du se energimiksen i fem av dem: