Drammen

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Drammen Fjernvarme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Drammen leveres av Drammen Fjernvarme.

Hovedenergikilden som brukes er Drammensfjorden - og verdens største miljøvennlige høytemperatur varmepumpe sørger for å hente ut varme til byen. I tillegg brukes pellets som tilskudd til varmepumpa og noe gass til topplast, som er planlagt faset ut ved kommende utvidelser av anlegget.

Varmepumpeanlegget på Brakerøya, som har vunnet flere priser internasjonalt, ble høytidelig åpnet av daværende ordfører Tore Opdal Hansen i 2013:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster