Trysil

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Kontaktinformasjon

Mer om Eidsiva Bioenergi

   

 

 

Allerede i 1980 begynte Trysil Fjernvarme å utnytte flis fra skogbruket til produksjon av miljøvennlig fjernvarme til oppvarming av offentlige bygg. Selskapet eies av Eidsiva Bioenergi (65 %) og Trysil kommuneskoger KF (35 %). Anlegget er bygd ut i flere etapper.

Varmesentralen er plassert på sagbruksområdet til Moelven Trysil. Partene har etablert en ti års avtale som innebærer at Trysil Fjernvarme kjøper råstoff (sekundærprodukter fra sagbruket) og selger tilbake varme til Moelven til tørking og oppvarming. Resten av varmen går til yrkesbygg og husholdninger i Trysil.

Eidsiva Bioenergi leverer også fjernvarme følgende steder:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster