Hønefoss

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Vardar Varme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen på Hønefoss leveres av Vardar Varme, og er i hovedsak basert på bioenergi. Vardar tilbyr også fjernkjøling på Hønefoss.  

Vardar Varme leverer også fjernvarme på Vestfossen, gjennom selskapet Øvre Eiker Fjernvarme: