Kongsvinger - SIVA

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Kontaktinformasjon

Mer om Eidsiva Bioenergi

   

 

 

Fjernvarmen til industriområdet SIVA på Kongsvinger leveres av Kongsvinger Bioenergi AS, en del av Eidsiva Bioenergi. SIVA ble etablert på 70-tallet, og det er i dag lokalisert 20 bedrifter på området.

Eidsiva Bioenergi leverer også fjernvarme følgende steder:

   

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster