Miljøvarme Hadeland

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Miljøvarme Hadeland

Kontaktinformasjon

   

 

 

Miljøvarme Hadeland utvikler anlegg for levering av ferdig varme basert på fornybar energi. Selskapet utvikler, bygger, eier og driver anleggene selv, og selger varmen ved å varme opp kundenes egne vannbårne nett.

Miljøvarme Hadeland bygger ut og leverer fjernvarme i Mohagen industriområde basert på fornybare energikilder. Vi leverer også nærvarme til Harestua skole og Lunner Omsorgsenter basert på fornybar energi.

Selskapet er eid av Miljøvarme VSEB med 49 % og allmenningene på Hadeland med til sammen 51 %

Miljøvarme Hadeland AS er en del av et stort nettverk av aktører innen fornybar varme gjennom Miljøvarme VSEB/Glitre Energi AS, og har hånd om råstoffproduksjon og distribusjon gjennom allmenningene på Hadeland.

Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene:

 

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster