Sandnessjøen

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Kontakt oss!

   

 

 

Fjernvarmen i Sandnessjøen leveres av Sandnessjøen Fjernvarme (SFV), som benytter sjøvann som energikilde. Sjøvannet hentes opp fra 60 meters dyp. Temperaturen på sjøvannet holder en temperatur fra 4℃ til 12℃ gjennom året og løftes til riktig nivå av et varmepumpeanlegg.

SFV har konsesjon fra NVE for distribusjon av fjernvarme til sentrale områder av Sandnessjøen. Selskapet distribuerer energien via varmt vann som holder en temperatur fra 58℃ til 65℃ alt etter utetemperaturen. Det varme vannet pumpes fram til abonnentene via eget rørsystem på 3,5 km.  

Årlig leverer SFV ca 6,5 GWh til abonnentene.

Selskapet bruker strøm fra Helgeland Kraft AS til produksjon av energien, de garanterer også at kraften er 100% fornybar.

SFV er heleid av Alstahaug kommune.

 

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster