Skien

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Skagerak Varme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Skien leveres av Skien Fjernvarme og er basert på bioenergi. Anlegget forsyner store deler av Skien sentrum, Klosterøya, Sykehuset og Fritidsparken med fornybar miljøvennlig fjernvarme. 

Grunnlasten er flis levert av AT Skog, som består stort sett av “kortreist” flis fra Vestfold og Telemark. Dette er trevirke som ellers ville råtnet i skogen og dermed gått til spille. Istedet benytter Skien fjernvarme flisen som en fornybar energikilde.

Skien Fjernvarme eies 51 % av Skagerak Varme og resterende eies av AT Biovarme (34 %) Løvenskiold Fossum Skog (15%).

Skagerak Varme leverer også fjernvarme andre steder i Vestfold og Telemark. Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene: