Skien

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Skagerak Varme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Skien leveres av Skagerak Varme og er basert på bioenergi. Anlegget forsyner store deler av Skien sentrum, Klosterøya, Sykehuset og Fritidsparken med fornybar miljøvennlig fjernvarme. 

Grunnlasten er flis levert av AT Skog, som består stort sett av “kortreist” flis fra Vestfold og Telemark. Dette er trevirke som ellers ville råtnet i skogen og dermed gått til spille. Istedet benytter Skien fjernvarme flisen som en fornybar energikilde.

Skagerak Varme gikk fra å være majoritetseier i anlegget, som da het Skien Fjernvarme, til å ta å ta over hele anlegget i et oppkøp i 2021, hvor de overrtok eierandelene til AT Biovarme (34 %) og Løvenskiold Fossum Skog (15%).

Skagerak Varme leverer også fjernvarme andre steder i Vestfold og Telemark. Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster