Alta

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Alta Fjernvarme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Alta leveres av Alta Fjernvarme, som produserer fjernvarme basert på returtrevirke. Returtrevirke er lettere forurenset trevirke som innbyggerne i Nord-Norge leverer til sine avfallsselskap for gjenvinning.

Noen av disse avfallselskapene har gått sammen og etablert Alta Fjernvarme for å håndtere slikt trevirke gjennom å produsere miljøvennlig fjernvarme. Selskapets eiere er Remiks Produksjon ASVefas Retur ASAvfallsservice AS og Finnmark Miljøtjeneste AS.  .  

Selskapet kjøpte det eksisterende fjernvarmeanlegget i Alta i 2017 og anlegget ble deretter både moderniserte og oppgradert. 2019 var oppstartsåret for det nye anlegget, med behov for noe beredskapsbruk av gass. I normal drift vil energien nærmest utelukkende være basert på bioenergi.

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster