Tussa Energi

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Tussa Energi

Mer om Ørsta Eldhus

Kontaktinformasjon

   

 

 

Tussa Energi leverer fjernvarme i Ørsta basert på bioenergi. Varmesentralen Ørsta Eldhus ble satt i drift i 2011. Fullt utbygd vil Ørsta Eldhus levere rundt 10 GWh varme i året, hovedsaklig ved forbrenning av fils fra reint treverk og skogsvirke.

   
           
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster