Porsgrunn

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Skagerak Varme

Mer om anlegget i Porsgrunn

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Porsgrunn leveres av Skagerak Varme og er basert på overskuddsvarme som ellers ville gått til spille fra Yaras fullgjødsel- og kalksalpeterfabrikk på Herøya. En del av denne overskuddsvarmen leveres også som damp.

Selskapet leverer i tillegg fjernvarme andre steder i Vestfold og Telemark. Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster