Raufoss

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Fakta om Solør Bioenergil

Kontakt Solør Bioenergi

   

Solør Bioenergi tok over driften av varmeinfrastrukturen i Raufoss Industripark i 2021, som ledd i et oppkjøp av Veolias norske og svenske fjernvarmevirksomhet.

Selskapet har en drift-og vedlikeholdsavtale med Raufoss Næringspark ANS, som innbefatter tjenester til alle parkens leietakere.

Fjernvarmeanlegget, som er basert på skogsflis fra lokalt skogbruk, forsyner industriparken med varme til prosess og bygg. I tillegg leveres fjernkjøling i form av frikjøling basert på elvevann til prosessformål.

Her kan du se energikimsen i andre anlegg fra Solør Bioenergi-gruppen

   
           
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster