Kvitebjørn Varme

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Fakta om Kvitebjørn Varme

Kontakt Kvitebjørn Varme

   

 

 

Fjernvarmen i Tromsø leveres av Kvitebjørn Varme AS. 

Selskapet produserer over 130 GWh varme årlig sine varmesentraler. Kvitebjørn Varme leverer vannbåren varme og varmt tappevann til en rekke kunder, blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge, Tinghuset, Universitet i Tromsø, idrettshallene i Tromsø, barnehager, skoler og en rekke boligområder som for eksempel Strandkanten.

Ambisjonen til Kvitebjørn Varme er at all fjernvarme i Tromsø skal produseres fra fornybare energikilder.

Derfor har driftsatte selskapet i 2017 et nytt og moderne energigjenvinningsanlegg på Skattøra, hvor brennbart restavfall destrueres og spillvarmen brukes til fjernvarme. Samtidig jobber selskapet videre med utvidelse av selve distribusjonsnettet. Utbyggingen vil sørge for at Kvitebjørn i løpet av noen få år kan levere over 150 GWh varme til Tromsø sine innbyggere. Det tilsvarer varmeforbruket til over 15 000 boliger.

Kvitebjørn Varme ble opprettet i 1989 som Troms Kraft Varme AS for å bygge og drifte fjernvarmesystemet i Tromsø med konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Selskapet ble til Kvitebjørn Varme i 2014 og er eid av Kvitebjørn Energi AS (51%) og Whitehelm Captal (49%). Kvitebjørn Energi er et energiselskap hvor Daimyo AS er majoritetseier. Daimyo har utviklet og driftet prosjekter innen avfalls- og energisektoren i Norge siden 2003. Whitehelm Capital er et privateid australsk investeringsselskap innenfor infrastrukturforvaltning med 20 års bransjeerfaring.