Kvitebjørn Varme

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Fakta om Kvitebjørn Varme

Kontakt Kvitebjørn Varme

   

 

 

Fjernvarmen i Tromsø leveres av Kvitebjørn Varme AS.

Selskapet produserer over 170 GWh varme årlig ved varmesentralene sine, og i løpet av noen år vil varmeleveransen øke til 200 GWh per år. Varmesentralene bruker ulike energikilder til å varme opp vann som distribueres gjennom rør under bakken til kundene. I 2021 utgjorde fornybarandelen 98,9% inkludert elektrisk kraft.

Kvitebjørn Varme leverer vannbåren varme og varmt tappevann til en rekke kunder, blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge, Tinghuset, Universitet i Tromsø, idrettshallene i Tromsø, barnehager, skoler og en rekke boligområder.

Ambisjonen til Kvitebjørn Varme er at all fjernvarme i Tromsø skal produseres fra fornybare energikilder. 

Selskapet driftssatte i 2017 et nytt og moderne energigjenvinningsanlegg på Skattøra hvor brennbart restavfall hvor brennbart restavfall destrueres og spillvarmen brukes til fjernvarme, og jobber videre med utvidelse av distribusjonsnettet. I 2020 ble Breivika varmesentral bygd om til returfliskjel. 

Kvitebjørn Varme AS ble opprettet i 1989 som Troms Kraft Varme AS for å bygge og drifte fjernvarmesystemet i Tromsø med konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Kvitebjørn Varme er eid av SAREN Energy AS og Snowflake Capital AS. SAREN Energy AS er eid av PATRIZIA AG som er et tysk børsnotert investeringsselskap innenfor infrastrukturforvaltning av eiendom med 37 års bransjeerfaring. 

   
           
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster