Kvitebjørn Varme

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Fakta om Kvitebjørn Varme

Kontakt Kvitebjørn Varme

   

 

 

Fjernvarmen i Tromsø leveres av Kvitebjørn Varme AS.

Selskapet produserer over 160 GWh varme årlig ved varmesentralene sine, og i løpet av noen år vil varmeleveransen øke til 200 GWh per år. Varmesentralene bruker ulike energikilder til å varme opp vann som distribueres gjennom rør under bakken til kundene. I 2021 utgjorde fornybarandelen 98,9% inkludert elektrisk kraft.

Kvitebjørn Varme leverer vannbåren varme og varmt tappevann til en rekke kunder, blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge, Tinghuset, Universitet i Tromsø, idrettshallene i Tromsø, barnehager, skoler og en rekke boligområder.

Ambisjonen til Kvitebjørn Varme er at all fjernvarme i Tromsø skal produseres fra fornybare energikilder. 

Selskapet driftssatte i 2017 et nytt og moderne energigjenvinningsanlegg på Skattøra hvor brennbart restavfall hvor brennbart restavfall destrueres og spillvarmen brukes til fjernvarme, og jobber videre med utvidelse av distribusjonsnettet. I 2020 ble Breivika varmesentral bygd om til returfliskjel. 

Kvitebjørn Varme AS ble opprettet i 1989 som Troms Kraft Varme AS for å bygge og drifte fjernvarmesystemet i Tromsø med konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Kvitebjørn Varme er eid av Kvitebjørn Energi AS (51%) og PATRIZIA (49%). Kvitebjørn Energi AS er et energiselskap hvor Daimyo AS er majoritetseier. Daimyo har utviklet og driftet prosjekter innen avfalls- og energisektoren i Norge siden 2003. PATRIZIA er et tysk børsnotert investeringsselskap innenfor infrastrukturforvaltning av eiendom med 37 års bransjeerfaring.