Ås

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Statkraft Varme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Ås leveres av Statkraft varme og er basert på bioenergi.

Statkraft Varme er selskapet som leverer fjernvarme flest steder i landet og konsernet er Norges nest største fjernvarmeleverandør. Her kan du sjekke energimiksen i de andre anleggene Statkraft Varme driver: