Lyse Neo

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Lyse Neo

Kontaktinformasjon

   

 

 

Lyse Neo leverer everer 100% klimanøytral fjernvarme i sitt hovednett, basert på gjenvunnet varme på Forus. I tillegg drifter selskapet flere mindre nærvarmenett basert på biogass, naturgass og varmepumper.

Lyse utvider for tiden selve fjernvarmenettet og i desember 2018 ble nærvarmenettet Vågen i Sandnes koblet sammen med Forus-nettet, noe som faser ut den fossile gassen som til nå har vært brukt der. Det samme vil skje når Urban Sjøfront i Stavanger kobles på Forusnettet i 2020.

Biogass leveres til Lyse Neo fra to produksjonsanlegg som drives av IVAR (interkommunalt vann, avløp og renovasjon). I 2016 og 2017 var det utfordringer med biogassleveranser grunnet nedetid og forskjøvet oppstart av produksjonsanleggene. Produksjonen var derfor vesentlig lavere enn forventet. I 2018 var det en mer normal biogassleveranse.

 

 

Lyse leverer også fjernkjøling, basert på frikjøling fra sjøvann, i både Stavanger og Sandnes.

Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene: