Lyse Neo

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Lyse Neo

Kontaktinformasjon

   

 

 

Lyse Neo leverer fjernvarme basert på gjenvunnet varme på Forus, i tillegg til å drifte flere mindre nærvarmenett basert på biogass, naturgass og varmepumper.

Biogass leveres til Lyse Neo fra to produksjonsanlegg som drives av IVAR (interkommunalt vann, avløp og renovasjon). I 2016 og 2017 var det utfordringer med biogassleveranser grunnet nedetid og forskjøvet oppstart av produksjonsanleggene. Produksjonen var derfor vesentlig lavere enn forventet. Det forventes en mer normal biogassleveranse i 2018.

Lyse utvider for tiden selve fjernvarmenettet og de to største nærvarmenettene, Vågen i Sandnes og Urban Sjøfront i Stavanger, skal kobles på Forusnettet i henholdsvis 2018 og 2020.

Lyse Neo vil fra 2018 levere 100% klimanøytral fjernvarme fra Forusnettet.

 

 

Lyse leverer også fjernkjøling, basert på frikjøling fra sjøvann, i både Stavanger og Sandnes.

Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene: