Fritzøe Energi

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Fritzøe Energi

Kontakt selskapet

   

 

 

 

Fritzøe Energi eier og drifter et fjernvarme- og fjernkjøleanlegg i Larvik, og har konsesjon til fjernvarmeleveranse i Hammerdalen og deler av Indre Havn samt Larvik sentrum, Torstrand og Bergeløkka.

Fjernvarme- og fjernkjøleanlegget består av to energisentraler. I begge energisentraler er varme- og kjøleproduksjonen i all hovedsak basert på sjøvannsbaserte varmepumpeanlegg. Enkelte år benyttes oljekjeler på de kaldeste vinterdagene.

For å kunne levere fjernvarme og fjernkjøling til flere bygg i Larvik, skal det bygges en ny energisentral. Den nye energisentralen er planlagt bygget vegg i vegg med en av de eksisterende energisentralene i Hammerdalen. Også her vil varme- og kjøleproduksjon i all hovedsak være fra sjøvannsbaserte varmepumpeanlegg. I tillegg skal det installeres elektrokjeler og biooljekjeler til spiss- og reservelastformål. Fjernvarme- og fjernkjøleanlegget vil kunne få kortreist fornybar strøm fra Treschow Fritzøe sitt vannkraftverk i Hammerdalen. Dette kraftverket utnytter seg av fallet fra Farrisvannet, og kraftverket skal oppgraderes.

Fritzøe Energi eies av Fritzøe Eiendom, som er en del av konsernet Treschow-Fritzøe

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster