Harestua

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Miljøvarme Hadeland

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmene fpå Harestua leveres av Miljøvarme Hadeland, som utvikler anlegg for levering av ferdig varme basert på fornybar energi. Selskapet  utvikler, bygger, eier og driver anleggene selv, og selger varmen ved å varme opp kundenes egne vannbårne nett.

I tillegg til Harestua, leverer også Miljøvarme Hadeland fjernvarme på Mohagen og Lunner 

Selskapet er eid av Miljøvarme VSEB med 49 % og allmenningene på Hadeland med til sammen 51 %

Miljøvarme Hadeland AS er en del av et stort nettverk av aktører innen fornybar varme gjennom Miljøvarme VSEB/Glitre Energi AS, og har hånd om råstoffproduksjon og distribusjon gjennom allmenningene på Hadeland.